اخبار استانی

اخبار ستادی

سخنرانی‌های علمی و نشست‌های تخصصی

تقویم آموزشی

۲۴ مرداد

پایان کلاس ها

۲۶ مرداد

تاریخ شروع امتحانات

۳۱ مرداد

پایان امتحانات

۲۷ مرداد

ثبت نمرات در سامانه

۱۰ شهریور

نهایی شدند نمرات در سامانه

۱۸ شهریور

تایید نهایی دانش آموختگی

۲۰ شهریور

اعلام دانش آموختگی

۲۵ شهریور

صدور گواهی فرم شماره ۷

رسانه های دیداری و شنیداری

حضور و سخنرانی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان

سخنرانی مقام معظم رهبری

۱۳۹۷/۰۲/۱۹

بیانات رهبری درباره دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه در یک نگاه

بیش از
مهارت آموز

بیش از
فارغ التحصیل

بیش از
دانشجو معلم

بیش از
استاد هیات علمی

تعداد
پردیس و مرکز

پردیس های استانی

Loading...