در حال بارگذاری ...
 • آیین نامه آموزشی دانشگاه فرهنگیان ابلاغ شد

  آیین نامه آموزشی دانشگاه ها،مشتمل بر پیوست ها و پی نوشت های اجرایی ویژه دانشگاه فرهنگیان، دوشنبه 911116 ، از طریق سامانه اداری دانشگاه ابلاغ شد. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازرؤسا، معاونین آموزشی _ پژوهشی و کارشناسان آموزشی پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان در خواست کرد، با دقت و تامل کافی، مفاد آیین نامه و پیوست ها و پی نوشت های اجرایی آن را مطالعه و به مورد اجرا گذارند و هر گونه سوال یا ابهام احتمالی را با اداره کل خدمات آموزشی و امور فارغ التحصیلان دانشگاه مطرح نمای

  آیین نامه آموزشی دانشگاه ها،مشتمل بر پیوست ها و پی نوشت های اجرایی ویژه دانشگاه فرهنگیان، دوشنبه 91/11/16 ، از طریق سامانه اداری دانشگاه ابلاغ شد.

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازرؤسا، معاونین آموزشی _ پژوهشی و کارشناسان آموزشی پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان در خواست کرد، با دقت و تامل کافی، مفاد آیین نامه و پیوست ها و پی نوشت های اجرایی آن را مطالعه و به مورد اجرا گذارند و هر گونه سوال یا ابهام احتمالی را با اداره کل خدمات آموزشی و امور فارغ التحصیلان دانشگاه مطرح نمایند.


  نظرات کاربران

 • تکریم مردم و رسیدگی به شکایات
 • پست الکترونیک
 • فراخوان متقاضیان همکاری