آزمون کتبی اصلح ( مورخ 970524 ) مهارت آموزان

مهارت آموزانی که مجاز به شرکت در آزمون کتبی اصلح ( مورخ 97/05/24 ) نیستند، به نکات ذیل توجه نمایند:

  1. دلیل عدم دریافت کارت آزمون، عدم کسب نمره و معدل لازم (یا هر دو آنها) در امتحانات درس های پودمان دوم است. مهارت آموز برای اطلاع از وضعیت نمره – معدل خود باید به سامانه آموزشی دانشگاه به نشانی http://10.9.29.92/home/Default.htm (از طریق جستجوگر Internet Explorer) مراجعه نماید.
  2. در صورتی که مهارت آموز نمره – معدل لازم را در امتحانات جبرانی درس های پودمان دوم کسب کند؛ مجاز به شرکت در آزمون اصلح مجدد خواهد بود. مهارت آموز باید برای اطلاع از زمان و جزییات امتحانات جبرانی درس های پودمان دوم در روزهای 27 و 28 مرداد 1397 به پردیس محل آموزش خود مراجعه نماید.
  3. زمان و جزییات آزمون اصلح مجدد متعاقباً توسط مرکز سنجش دانشگاه فرهنگیان اعلام خواهد شد.
  4. مهارت آموزان فوق امکان شرکت در آزمون کتبی اصلح را ندارند؛ بنابراین حضور آنان در حوزه آزمون در روز 97/05/24 ممنوع است.


| شناسه مطلب: 111828

تعداد بازدید: 1795 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران