دکتر علی محمدی مدیرکل روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان در پنجمین جلسه کارگروه ساماندهی نیروهای سرپرست شبانه روزی عنوان کرد:

هر اتفاق خوبی در دانشگاه از سراها باید شروع شود و تربیت معلم از سرای دانشجویی شروع می شود نه کلاس درس

 

پنجمین جلسه کارگروه ساماندهی نیروهای سرپرست شبانه روزی با حضور دکتر علی محمدی مدیر کل روابط عمومی سازمان مرکزی، آقای آقاخانی مدیر کل برنامه ریزی خدمات و رفاه دانشجویی، آقای مشهدی رئیس اداره سراهای دانشجویی، آقای دارستانی مدیر کل منابع انسانی، آقای دانشی پور  رئیس  اداره دریافت و پرداخت و امور بازنشستگان، خانم مقارزاده رئیس  اداره اجرا و سنجش اثر بخشی برنامه ها و آموزش های بالندگی حرفه ای،  خانم یزدی کارشناس مسئول سراهای دانشجویی، دکتر امانیان سرپرست شبانه روزی پردیس شهید بهشتی مشهد، آقای حمزه سرپرست شبانه روزی حکیم فردوسی البرز، آقای تقی پور سرپرست شبانه روزی سمنان به عنوان نمایندگان سرپرستان شبانه روزی برادران، خانم  پرویزی سرپرست شبانه روزی شرافت تهران و خانم اسلامی سرپرست شبانه روزی سمنان واحد خواهران در دفتر مدیر کل برنامه ریزی خدمات و رفاه دانشجویی، تشکیل گردید.

 در این جلسه  دکتر علی محمدی مدیرکل روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه سرپرستی کار سختی است افزود: هر اتفاق خوبی از سراها باید شروع شود و تربیت معلم از سرای دانشجویی شروع می شود نه کلاس درس.

وی تاکید کرد: دیدگاه تک بعدی به این امر تربیت معلم را فلج کرده است. در سراهای دانشجویی به دلیل داشتن زمان کافی می توان اوقات دانشجو را پربار کرد

وی  در ادامه افزود: نقادی در راستای سیاست فعلی دانشگاه برای اصلاح قوانین سراها، از پایین به بالا باید صورت پذیرد. این امر نیاز به مدیریت اقتضایی دارد. قوانین نیاز به اصلاح دارد. نقش کارگروه که تلفیقی از مدیران  ستادی و اجرایی است برای اصلاح قوانین و نجات دانشجو موثر است. در تربیت معلم خط مقدم سرپرستان هستند. باعث خوشحالی است که سرپرستان دارای مدارک دکترا هستند. زیرا مدیریت صحیح دانشجو به دانش علمی نیاز دارد. مدیر سرا در این امر بسیار تاثیر گذار است. بودجه و یا تنخواهی برای هر سرا با توجه به طرح و برنامه در نظر گرفته شود.

 در پایان آقای اقاخانی تصریح کرد:  در سازمان مرکزی، اداره کل دانشجویی بیشترین تعداد اعضا غیر هیات علمی را دارد. نیاز است که امر فعالسازی و حمایت سرپرستان صورت پذیرد. زیرا با توجه به شبانه روزی بودن دانشگاه فرهنگیان، دانشجو بیشترین زمان را در خوابگاه به سر می برد و امر آموزشی سرپرست بیشترین تاثیر را دارد. در سراهای دانشجویی، سرپرست مدیر مجموعه است و  افراد دیگر نیاز است که قبل از ورود به سرا با سرپرست شبانه روزی هماهنگی لازم را داشته باشند.

 همچنین مصوب گردید که اعضا برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را با توجه به نیازمندی های پست سرپرست شبانه روزی تدوین و  جهت هماهنگی های بعدی به کارگروه ارائه دهند.

 

 


| شناسه مطلب: 111830

تعداد بازدید: 169 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران