اطلاعیه:
بازنگری در شیوه نامه سکونت دانشجومعلمان

در مورخ 1395/5/1، بخشنامه ای با شماره 50000/12489/411/د، و با موضوع ابلاغ شیوه نامه سکونت دانشجو معلمان در سراهای دانشجویی به پردیس ها/مراکز سراسر کشور ارسال شد. این شیوه نامه بر اساس آیین نامه نحوهٔ واگذاری و اداره سرای دانشجویی مصوب 83/11/11 وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بند 7 و 10 بخش (الف) منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان با یک مقدمه و 5 فصل و 24 ماده و 23 تبصره در صد و پنجاه و دومین جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 1395/7/27 به تصویب رسید. با توجه به ممهور شدن دبیرخانه هیات رئیسه و تأیید و ابلاغ سرپرست دانشگاه و این معاونت، شیوه نامه لازم الاجرا شد.

 در حال حاضر با توجه به لزوم بازنگری در این شیوه نامه مراحل ویرایش و دریافت نقطه نظرات معاونان دانشگاه، سرپرستان مدیریت های استانی، سرپرستان شبانه روزی در حال جمع آوری است.


| شناسه مطلب: 111831

تعداد بازدید: 121 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران