هشتمین نشست کارگروه پژوهشی ترفیع اساتید برگزار شد

هشتمین جلسه کارگروه پژوهشی ترفیع اساتید با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان و اعضای ثابت کارگروه در روز دوشنبه 1397/10/24 برگزار گردید و طی آن امتیاز پژوهشی پرونده های ترفیع 32 تن از اساتید به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. نکاتی که در جلسه مطرح گردید و ذکر آن برای اساتید می تواند مفید باشد به شرح زیر است:

  • در مواردی ملاحظه می شود که اساتید آثار پژوهشی خود را بدون ذکر وابستگی سازمانی به دانشگاه منتشر کرده اند. کتاب هایی که از ابتدای سال 1398 به بعد بدون ذکر وابستگی منتشر شوند هیچ امتیازی تعلق نخواهد گرفت. برای کتاب های چاپ شده پیشین بدون ذکر نام دانشگاه صرفاً نصف امتیاز لحاظ می شود.
  • در خصوص محاسبه امتیاز نشریات تخصصی نیز صرفاً نشریات داخلی دانشگاه حائز امتیاز تشخیص داده می شوند و برای مقالات چاپ شده در نشریات علمی-تخصصی خارج از دانشگاه امتیازی لحاظ نخواهد شد.
  • برخی اساتید برای کسب امتیاز مقاله همایشی صرفا مدارک پذیرش و یا ارائه مقاله در همایش را ارسال می کنند. در این رابطه باید تصریح کرد که امتیاز مقاله همایشی صرفا به شرط ارائه مستندات چاپ کامل یا چکیده مقاله (تصویر صفحه نخست و پایان مقاله چاپ شده) لحاظ خواهد شد.
  • در صورت تجدید چاپ کتاب می بایست نسخۀ چاپ قبل به همراه چاپ جدید آن ارائه گردد که در صورت تغییر حداقل 30 درصد از محتوای کتاب برای آن امتیاز لحاظ خواهد شد.


| شناسه مطلب: 128186

تعداد بازدید: 106 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران