بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرهنگیان، اساتید و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان -اردیبهشت96

تأکید می کنم، دانشگاه فرهنگیان را مسئولین جدّی بگیرند؛ دانشگاه فرهنگیان را - که تولیدکننده ی معلّم است- جدّی بگیرند؛ هرچه می توانند برای این سرمایه گذاری کنند؛ به یک لحاظ، اهمّیّت این دانشگاه از همه ی دانشگاه های دیگر بیشتر است.

 

 


| شناسه مطلب: 78509

تعداد بازدید: 7455 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران