معرفی مدیریت

     دکتر طاهر روشن دل اربطانی

     مدیریت رسانه

     معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

     شماره تماس: 021-87751390

     پست الکترونیکی: arbatani@ut.ac.ir

   رزومه

 

 

 

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 102503

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران