مقررات و آیین نامه ها

اداره کل خدمات آموزشی

                - دستورالعمل ترفیع اعضای هیات علمی

                 - آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

                 - آیین نامه بورس اعضای هیات علمی

                 - آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی

                 - آیین نامه تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

                 - فرم آیین نامه حمایت ازتحصیل اعضای هیات علمی

                 - نقل و انتقال و ماموریت

                - مصاحبه تخصصی جذب هیات علمی

                 - احتساب سنوات

                 - اعمال مدرک

  • قوانین و آیین نامه های اعضای غیر هیات علمی

​                 - فرم آیین نامه حمایت ازتحصیل اعضای غیرهیات علمی

               - آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی

                  - شیوه نامه اجرایی کارشناسی ارشد سال 97

 

 

 

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 103003

تعداد بازدید: 3536 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران