رشته های تحصیلی و برنامه های درسی

 

  • راهنمای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان
  • کاردانی
  • کارشناسی ناپیوسته
  • کارشناسی

                 - برنامه درسی بازنگری شده در 16 رشته تحصیلی

                 - برنامه توزیع دروس در 8 نیمسال تحصیلی

                 - برنامه مصوب (بازنگری نشده)

                - سرفصل دروس و برنامه درسی

                - شیوه نامه تطبیق دروس دوره مهارت آموزی

                - شیوه نامه اجرایی دوره مهارت آموزی

                - برنامه درسی دوره مهارت آموزی معلمی

                -شیوه نامه کارآموزی و آموزش پژوهی

 

 

 

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 103007

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران