شوراها و کمیته ها

  • شورای آموزشی
  • شورای برنامه ریزی درسی
  • شورای تحصیلات تکمیلی
  • شورای بهسازی منابع انسانی
  • کمیته ترفیع
  • کمیته بورس
  • کمیته حمایت از تحصیل
  • کمیته نقل و انتقالات
  • کمیته صلاحیت علمی متقاضیان جذب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 103016

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران