اسامی کارکنان اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
اسامی کارکنان حوزه برنامه ریزی درسی و آموزشی
          تصویر                   نام و نام خانوادگی مسئولیت شرح وظایف شماره تماس
آقای مسعود علی محمدی معاون برنامه ریزی درسی و آموزشی اهم وظایف 87751281
خانم سیده فاطمه موسوی امور گروه های آموزشی اهم وظایف 87751392
خانم فاطمه نهنجی امور گروه های آموزشی اهم وظایف 87751329
   

سنجش عملکرد آموزش

و امور اعضای هیات علمی 

اهم وظایف 87751328
آقای ابراهیم شکرایی

سنجش عملکرد آموزش

و امور اعضای هیات علمی 

اهم وظایف 87751366
خانم افسانه کرانی

امور گسترش تحصیلات تکمیلی

تولید و بازنگری برنامه های درسی دوره کارشناسی ارشد

اهم وظایف 87751287
خانم عاطفه عطاران بازنگری برنامه های درسی اهم وظایف 87751134
خانم مریم قاسمی تولید و تدوین برنامه های درسی اهم وظایف 87751287

 

 

 


| شناسه مطلب: 103533

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران