اهم وظایف آقای محمد معماری

 

١. سنجش فعالیتهای آموزشی در پردیسهای استانی بر اساس چشم انداز و سیاست های کلان دانشگاه

٢. پیگیری،شناسایی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات کلیدی در حوزه عملکرد آموزشی دانشگاه

٣. تهیه شیوه نامه ها و تدوین شاخص های لازم برای سنجش عملکرد آموزشی دانشگاه در دوره های مختلف آموزشی

٤. کنترل بررسی عملکرد آموزشی پردیسهای استانی دانشگاه

٥. ارائه طرحهای دفاعیه از توانمندیهای حوزه آموزش دانشگاه متناسب با نیازهای آموزش و پرورش

٦. نظارت تخصصی بر رعایت قوانین و مقررات

٧. دانش افزایی و توانمندسازی خود و کارشناسان حوزه و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

٨. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 103734

تعداد بازدید: 231 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران