دکتر ساکی در مراسم اختتامیه چهارمین همایش ملی تربیت معلم :

باید گفتمان علمی تربیت معلم در کشورتوسعه یابد

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری ، مراسم اختتامیه چهارمین همایش ملی  تربیت معلم با حضور دکتر ساکی معاونت پژوهش و فناوری برگزار گردید . ایشان ضمن تقدیر از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان این همایش افزودند  ، تربیت معلم با وجود سابقه دیرینه در کشور کمتر موضوعی برای مطالعه و گفتگوهای جدی و نظام مند بوده است . دکترساکی ، نظرورزی و گفتمان  علمی - حرفه ای در باره تربیت معلم را نیازی اساسی معرفی نمودند که دانشگاه فرهنگیان برای توسعه آن  با همکاری دیگر دانشگاهها برنامه ریزی نموده است . ایشان افزودند دو بعد اصلی تربیت معلم برای گفتگو و نظرورزی ، بعد عمومی و بعد اختصاصی است . در بعد عمومی موضوعاتی همچون فلسفه ، مبانی و اصول ، برنامه و مدیریت محل گفتگو و مطالعه واقع می شود و در بعد اختصاصی به بررسی چگونگی آموزش موضوعات تخصصی پرداخته می شود که در برگیرنده دانش استراتژیک تربیت معلم است .

در ادامه بیانیه پایانی چهارمین همایش ملی توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قرایت گردید . تغییرعنوان  دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه  جامع تربیت معلم ، لزوم برقراری همکاری نظامند با دانشگاهها جهت توسعه و تعالی تربیت معلم و پاسخگویی به نیازهای آموزش و پرورش ، ضرورت تلاش برای ایجاد قطب علمی در حوزه آموزش ، لزوم جلب همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای انتشار مجلات علمی در حوزه آموزش از جمله توصیه های پیشنهادی در این همایش بوده است .

 


| شناسه مطلب: 104297

تعداد بازدید: 252 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران