معرفی سرپرست مدیرکل برنامه ریزی درسی و آموزشی

 

         دکتر مهدی نامداری پژمان

          رزومه

         دکتری مدیریت آموزشی

         سرپرست مدیرکل برنامه ریزی درسی و آموزشی

         شماره تماس: 87751281-021

         پست الکترونیکی: namdaripejman@gmail.com

 

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 107932

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران