معرفی مدیر امور مدارس وابسته و کارورزی

 

         حمید رضا مشهدی

          رزومه

         کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی 

         مدیر امور مدارس وابسته و کارورزی

         شماره تماس: 87751758-021

         پست الکترونیکی: h.r.mashhadi@cfu.ac.ir

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 111596

تعداد بازدید: 460 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران