آغاز به کار پژوهشکده مطالعات تربیت معلم

سه شنبه 16 مرداد، دکتر طاهری نیا  معاون پژوهش و فناوری، جمعی از مدیران و همکاران معاونت پژوهشی و سرپرست مرکز آموزش عالی شهید شرافت، در محل پژوهشکده مطالعات تربیت معلم حضور پیدا کردند.

پس از بازدید از قسمت های مختلف پژوهشکده جلسه ای با حضور دکتر رضا ساکی مسئول راه اندازی پژوهشکده برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر ساکی پس از خیرمقدم، به بیان پیشینه پژوهشکده در هیأت امنای دانشگاه و مأموریت های آن پرداخت.

در ادامه دکتر طاهری نیا ضمن تشکر از دکتر ساکی، بر ضرورت اخذ مجوز فعالیت پژوهشکده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرده و خواستار برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های پژوهش آن شد.

وی همچنین با اشاره به حوزه مأموریت پژوهشکده در خصوص تقاضا محور بودن این پژوهشکده تصریح نمود: در شرایطی که وزارت علوم بر تأسیس پژوهشکده های تقاضا محور تأکید دارد ما نیز اذعان داریم که این پژوهشکده هم تقاضا محور است لکن متقاضی تولیدات علمی و پژوهشی آن بجای بخش خصوصی نهاد تربیتی و سازمانهای تعلیم و تربیت هستند.

همچنین مدیران حوزه پژوهش ضمن قدردانی از زحمات دکتر ساکی در دوران تصدی معاونت پژوهشی برای ایشان آرزوی موفقیت در سمت جدید نمودند.


| شناسه مطلب: 111834

تعداد بازدید: 592 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران