تماس با همکاران معاونت آموزشی

 

 

 

 

 معاونت  آموزشی و تحصیلات تکمیلی
    آقای دکتر روشندل اربطانی      
    آقای شیرزاد   390 87751390
         
   

دفتر برنامه ریزی درسی و آموزشی

    آقای نامداری   133 87751133
    آقای علی محمدی   281 87751281
    خانم موسوی   392 87751392
       328 87751328
    آقای شکرایی   366 87751366
    خانم کرانی   287 87751287
    خانم نهنجی   287 87751329
    خانم عطاران   134 87751134
    خانم قاسمی   329 87751287
 

اداره کل خدمات آموزشی

    آقای سمیعی   137 87751137
      خانم  غنی زاده گرایلی   348 87751348
    خانم  حسینی   349 87751349
    خانم نادری   307 87751307
    آقای امیر احمدی   101 87751101
    آقای جانی   164 87751164
      خانم زرعی   393 87751393
      خانم اظهری   336 87751336
 

مدیریت نیاز سنجی و تولید محتوای آموزش های کوتاه مدت، مجازی و تحصیلات تکمیلی 

    آقای رحیمی   354 87751354
    آقای ساعی  

136

87751136
         136 87751136
    خانم شهابی   373 87751373
    خانم قدوسی   297 87751297
    آقای یعقوب نژاد   754 87751754

 مدیریت امور مدارس وابسته و کارورزی

    آقای مشهدی   758 87751758
      آقای برهانی   759 87751759
    آقای فاضلی   770 87751770
      آقای حمدالهی   770 87751770

دبیر خانه گروه های معارف  اسلامی

      آقای دادگر   378 87751378
      آقای اسدی    378

87751378

دبیر خانه گروه های تربیت اسلامی

      خانم موسوی   392 87751392
      آقای موسوی        02537213310

 

 

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 115980

تعداد بازدید: 1713 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران