دکتر نامداری مدیرکل دفتر برنامه­ ریزی درسی و آموزشی:

راهبران امور آموزشی به عنوان نماینده رییس دانشگاه در فرایندهای آموزشی پردیس­ ها دخالت دارند.

 

   اولین جلسه کارگروه تدوین شاخص­های ارزیابی عملکرد مدیرگروه­های آموزشی به همت دفتر برنامه­ ریزی درسی و آموزشی حوزه معاونت آموزشی در روز یکشنبه مورخ 97/07/08 در سالن شریعتمداری با حضور دکتر نامداری مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی درسی و آقایان علی محمدی، نقدی، جانی و خانم­ ها غنی­زاده، تیموری، موسوی و نهنجی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر نامداری هدف جلسه را انجام یک فرایند مستمر برای ایجاد ساختار ارزشیابی مدیرگروه ­های آموزشی بیان داشتند. ایشان تاکید نمودند، مدیرگروه­ های آموزشی راهبران امور آموزشی به عنوان نماینده رییس دانشگاه در فرایندهای آموزشی پردیس­ ها دخالت دارند. تسلط و تعهد در انجام وظایف به همراه روحیه جهادی در ایجاد همکاری و همدلی با اعضای هیات علمی و دانشجویان اقدام مهم و اثر گذار مدیرگروه­ های آموزشی است. در این جلسه پس از همفکری و تبادل نظر در خصوص چگونگی ارزیابی عملکرد مدیر گروه ­های آموزشی بر اساس مدل 5w1h بررسی گردید. ادامه جلسه در هفته آینده برگزار خواهد شد.      


| شناسه مطلب: 116023

تعداد بازدید: 434 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران