بازنگری عناوین و سرفصل دروس تعلیم و تربیت اسلامی در برنامه های درسی دوره کارشناسی پیوسته

در پنجاه و سومین جلسه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان و چهل و نهمین جلسه کمیته اصلی عمومی گروه هماهنگی برنامه ریزی تربیت معلم اصلاحات عناوین و سرفصل دروس تعلیم و تربیت اسلامی در برنامه های درسی دوره کارشناسی پیوسته مصوب شد.

در راستای اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه با عنوان «تولید، اصلاح و به روز رسانی مستمر رشته ها و برنامه های درسی براساس مبانی و الزامات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، بازنگری عناوین و سرفصل دروس تعلیم و تربیت اسلامی با همکاری پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی انجام شد. اصلاحات صورت گرفته براساس منطق ذیل، در کمیته اصلی عمومی گروه هماهنگی برنامه ریزی تربیت معلم مورخ 1397/07/22 مطرح گردید و به تصویب اعضای کمیته رسید.

منطق بازنگری دروس تعلیم و تربیت اسلامی در برنامه های درسی دوره کارشناسی پیوسته:

  • - بررسی و مطالعه انتقادی سرفصل های موجود

  • - تشخیص و رفع تداخل ها و همپوشانی ها در عناوین و سرفصل دروس

  • - دوری از اصرار بر دروس انتزاعی، نظری و غیرکاربردی و اتخاذ نگاه عملی، کاربستی و عینی در حوزه تربیت اسلامی

  • - توجه به اقتضائات و دغدغه ها و نیازمندی های دانشجو معلمان برای کسب شایستگی های لازم معلمی

  • - توجه به اهداف غایی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان و «برنامه درسی ملّی تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران»


| شناسه مطلب: 117222

تعداد بازدید: 649 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران