در پردیس نسیبه تهران برگزار شد:

نخستین دوره آموزشی رابطان مهارت آموزی سراسر کشور

نخستین دوره آموزشی رابطان مهارت آموزی، روز یکشنبه  22 مهر97، با حضور 31 نفر از رابطان سراسر کشور در پردیس نسیبه تهران برگزار شد.

در ابتدای دوره، دکتر روشندل، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی و رییس ستاد ماده 28 ضمن تاکید بر اولویت دوره های پیوسته در تربیت معلم، دوره های مهارت آموزی را به عنوان یکی از ماموریت های معاونت آموزشی دانشگاه در تامین نیروی مورد نیاز نظام آموزشی واجد اهمیت دانست و بر تلاش مجموعه دانشگاه در برگزاری با کیفیت دوره مهارت آموزی تاکید کرد.

همچنین  تشریح و بیان مطالب و نکات ضروری در خصوص برنامه ها و اقداماتصورت گرفته برای ارتقای کیفیت برگزاری دوره مهارت آموزی،از سوی دکتر رحیمی، مدیر مرکز بهسازی منابع انسانی دانشگاه، بیان محوریت اصول کلی حاکم بردوره مهارت آموزی، مسایل دوره مهارت آموزی سال 95، آزمون اصلح و گواهی صلاحیت حرفه ای مهارت آموزان، مسایل مرتبط با سامانه آموزشی، تبیین شیوه نامه کارآموزی دوره 96، بررسی فعالیت فرهنگی دوره مهارت آموزی، تبیین وضعیت دوره، برنامه درسی و کارآموزی دوره مهارت آموزی سال 97 توسط  یعقوب نژاد و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ از برنامه های این دوره آموزشی بود.

همچنین در این دوره، دکتر نامداری، دکتر مشهدی،  مهندس جانی، دکتر مروت و  دکتر تیموری به ارائه برنامه ها و اقدامات خود در حوزه های مرتبط با دوره مهارت آموزی پرداختند.


| شناسه مطلب: 117343

تعداد بازدید: 607 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران