در جهت ارتقای سلامت همکاران شاغل در سازمان مرکزی انجام شد:

طرح غربالگری سلامت بانوان

 

در جهت ارتقای سلامت بانوان شاغل در سازمان مرکزی  طرح غربالگری سرطان سینه در سه فاز تعریف شد. دو فاز آن در تاریخ بیستم آذر و پنجم دی ماه اجرا گردید. هدف از این برنامه، معاینه و توانمندسازی پرسنل در راستای شناخت بیماری، خودمراقبتی، آموزش و پیشگیری و غربالگری سرطان سینه بود.


| شناسه مطلب: 126588

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران