« پژآهنگ بیستم» برگزار می شود

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان، در ادامه اجرای برنامه «پژآهنگ»، بیستمین سخنرانی علمی به ارائه کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی دانشگاه فرهنگیان با عنوان «تحلیل تجربی اخلاق عملی با تاکید بر تعهد تعمیم یافته به مثابه وجه عملی اخلاق اجتماعی» اختصاص یافته است. ارائه دهنده این کرسی دکتر «وحید نقدی» عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تهران و ناقدان آن دکتر علی سادئی و دکتر اکبر رهنما هستند. این پژآهنگ در روز دوشنبه 97/10/24 از ساعت 14 الی 16 بصورت ویدئوکنفرانسی با میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان برگزار می­ شود.

 علاقمندان می توانند با حضور در سالن شهید چمران سازمان مرکزی یا در مدیریت های استانی پردیس های دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور از این سخنرانی بصورت حضوری بهره ببرند یا بصورت آنلاین از لینک سخنرانی که همزمان با اجرای آن روی پرتال اصلی دانشگاه قرار می گیرد، از برنامه استفاده کنند. لازم به ذکر است که شرکت کنندگان حضوری گواهی ضمن خدمت از طریق سامانه جامع بالندگی دریافت خواهند کرد.

لینک مستقیم پخش آنلاین این سخنرانی:

http://cfurp.shookacloud.com/replay/webcastShow.html?key=dW6y3xdjnigLtP9


نظرات کاربران