در حال بارگذاری ...

تصویب برنامه درسی رشته «آموزش مطالعات اجتماعی» و «آموزش زیست شناسی» دوره کارشناسی

برنامه های درسی رشته «آموزش مطالعات اجتماعی» و «آموزش زیست شناسی» دوره کارشناسی پیوسته مصوب گردید.

برنامه ­های درسی «آموزش مطالعات اجتماعی دوره کارشناسی پیوسته» و «آموزش زیست شناسی دوره کارشناسی پیوسته» پیرو تصویب عناوین جدید رشته ­های مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان بر اساس ساختار مدرسه و با اولویت رشته ­های مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین و اسناد بالادستی، در پنجاه و هفتمین جلسه شورای برنامه­­ ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان و پنجاه و سومین کمیته اصلی عمومی گروه هماهنگی برنامه­­ ریزی تربیت معلم مورخ 1397/12/04 بررسی و به تصویب اعضای کمیته رسید.


| شناسه مطلب: 132281

تعداد بازدید: 331 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران