معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی برگزار می کند:

فراخوان دعوت به همکاری موسسات آموزشی دارای مجوز جهت برگزاری دوره آموزشی مهارت های هفتگانه ICDL

 

باسمه تعالی

فراخوان دعوت به همکاری

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان در نظر دارد دوره مهارت های هفتگانه ICDL برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، به شیوه الکترونیکی برگزار نماید.

بدین وسیله از موسسات فعال و معتبر آموزشی، دارای مجوزهای مربوطه از مراجع ذیصلاح، از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور، جهت همکاری در برگزاری دوره مذکور دعوت به عمل می آید از تاریخ 1397/12/07 لغایت1397/12/17 مدارک و مستندات خود را به پست الکترونیکی  moavenat_amoozeshi@cfu.ac.ir  ارسال نمایند.


نظرات کاربران