دکتر روشندل معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

سهم دانشگاه فرهنگیان در موفقیت کشور و ایجاد تمدن نوین اسلامی ممتاز است.

دکتر روشندل معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه شورای مدیران، با تاکید بر جایگاه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم وتربیت کشور افزود: از آن جا که معلمان تربیت شده در این دانشگاه، با خدمت در آموزش و پرورش عهده دار امر مقدس تعلیم و تربیت آینده سازان ایران اسلامی هستند  در نتیجه سهم این دانشگاه در موفقیت کشور و ایجاد تمدن نوین اسلامی ممتاز است.

معاون آموزشی دانشگاه  ضمن تاکید بر اهمیت جذب هیات علمی گفت: تحول در تربیت معلم باعث تحول در آموزش و پرورش می شود و از آن جا که استادان ارجمند در دانشگاه فرهنگیان رسالت تعلیم و تربیت معلمان آینده ایران اسلامی را بر عهده دارند لذا باید همواره قدردان استادان معزز این دانشگاه باشیم و در جذب اعضاء محترم هیات علمی  بهترین  عملکرد را ارایه نماییم.

وی ضمن ابراز خرسندی از امضا و توشیح صورتجلسات هیات امنای دانشگاه فرهنگیان توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران،گفت: یکی از این مصوبات مهم تصویب جذب 400 نفر عضو هیات علمی دانشگاه است که با استعانت از خداوند متعال و اهتمام ویژه دانشگاه در اجرای این مصوبه شاهد ارتقاء کمی و کیفی بیشتر در هرم هیات علمی دانشگاه خواهیم بود.

وی با تاکید بر انجام برنامه ها مطابق برنامه عملیاتی سالانه  خاطر نشان کرد: مدیران حوزه آموزش ضمن تدوین عملکرد سال 1397 ، برنامه عملیاتی سال 1398 را مبتنی بر  سیاست های  داخلی برنامه و بودجه دانشگاه  آماده  نمایند تا سال آینده بتوانیم بهترین خدمات را به دانشجو معلمان گرامی ارایه نماییم.

در این جلسه دکتر رحیمی گزارشی از چگونگی اجرای دوره دانش افزایی استادان محترم روانشناسی ارایه کرد و مدیران حوزه های مختلف معاونت نیز  ضمن ارایه گزارش  اقدامات انجام شده، مطالبی را با توجه به دستور جلسه بیان کردند.


نظرات کاربران