برگزاری دوره تخصصی بالندگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان مازندران (ویژه اساتید)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان مازندران، دوره آموزشی با موضوع " سند تحول بنیادین آموزش و پرورش "  ویژه  اساتید دانشگاه فرهنگیان مازندران در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 27 و 28 فروردین 98در پردیس دکتر شریعتی ساری  در حال برگزاری است.

در این دوره آموزشی که به مدت 20 ساعت (14ساعت حضوری و 6 ساعت غیر حضوری) به طول می انجامد، استادیدی چون آقایان فلاح و حق نظر مدرسین این دوره، در مورد اهدف، الزامات، روش ها و چشم انداز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بحث و تبادل نظر خواهند نمود.

در این دوره تخصصی، ابتدا بر لزوم برگزاری این دوره تاکید و اهمیت و ضرورت سند تحول بنیادین بیان می شود. سپس ضمن بیان تاریخچه تدوین سند تحول بنیادین، ضرورت های ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور بیان خواهد شد. در ادامه به بخش هایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، حیات طیبه، مباحث شش گانه تربیت، اصول حاکم بر برنامه درسی ملی، الگوی هدف گذاری در برنامه درسی ملی و ... اشاره شد و بحث و تبادل نظر با اساتید صورت می پذیرد.


نظرات کاربران