علت قطعی سامانه های دانشگاه

اداره کل فناوری اطلاعات اعلام کرد ریزش ساختمان سنایی و سقوط دکل های مخابراتی تامین کننده پهنای بانداینترنت دانشگاه، علت قطعی 36 ساعته سامانه های دانشگاه  در روز های 27و 28 خرداد بوده است. این اداره ضمن پوزش از این قطعی، اعلام کرد کلیه زمانبندی و مهلت های تعیین شده در سامانه های اتوماسیون اداری، مرورارید و آمار به مدت 72 ساعت تمدید خواهد شد.


| شناسه مطلب: 13668

تعداد بازدید: 3185 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران