آخرین فعالیت های کمیته ها و کارگروها در نکوداشت یکصدسال تربیت معلم در ایران

با نزدیک شدن به مراسم نکوداشت یکصدسال تربیت معلم در ایران، ضرب آهنگ فعالیت ها و جلسات سرعت بیشتری به خود گرفته است

هجدهمین جلسه کمیته اجرایی با حضور کارگروه ها و کمیته های ذیربط در تاریخ 1398/1/28 در سالن شهید چمران دانشگاه فرهنگیان تشکیل گردید. رؤسای هر یک از کمیته ها و کارگروه ها، گزارش خود را از روند کار به اطلاع رساندند.

در این جلسه دکتر آزادی و دکتر یوسفی فر از روند تهیه و تدوین کتاب تاریخ جامع تربیت معلم در استان ها و چگونگی نشر و آماده سازی آن گزارشی ارائه نمودند. همچنین، کمیته علمی نیز گزارشی از تعداد مقالات دریافتی و نحوه ارائه برنامه در روز همایش مطرح نمودند. کمیته موزه، اسناد و مفاخر نیز طی گزارشی از ارسال شیوه نامه به استانها خبر داد. همچنین نحوه آرایش فضا و امکانات مورد بحث قرار گرفت.

کمیته شهدا و ایثارگران نیز برنامه های خود را برای نکوداشت اعلام کردند و در آخر کمیته حراست اقدامات لازم که سایر کمیته ها باید مد نظر قرار دهند را به اطلاع اعضا رساندند.

در پایان جلسه دکتر طاهری نیا، با تشکر از فعالیت های تمامی اعضا رهنمودهای لازم را جهت پیگیری ارائه نمود.


نظرات کاربران