حضور مدیر کل دفتر خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان کشور در قوچان

 

دکتر سمیعی مدیر کل دفتر خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان کشور در شهرستان قوچان حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی، دکتر سمیعی مدیر کل دفتر خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان کشور به همراه رمضان نیری مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و دکتر سید کمال حسینی معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان این استان ضمن حضور در شهرستان قوچان با امام جمعه، فرماندار و رئیس آموزش و پرورش شهرستان قوچان دیدار کردند.

  در این دیدار در خصوص شناسایی ظرفیت های شهرستان قوچان، جهت کمک به دانشگاه فرهنگیان تبادل نظر شد.


نظرات کاربران