در راستای آموزش سلسله مطالب افزیش سواد سلامت برگزار شد:

کارگاه بیماری های شایع قلب

پیرو سلسله مطالب افزیش سواد سلامت، هشتمین جلسه آموزش با موضوع  بیماریهای شایع قلب (فشار خون، تصلب شرایین، پرولاپس میترال و سکته قلبی) به مدت دوساعت در سالن شهید باهنر سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد. مطالب آموزشی توسط مدرس دوره، دکتر آقاجانی فوق تخصص قلب و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ایراد شد. گفتنی است در این کارگاه مباحث ذیل مطرح شد:  بیماریهای قلبی مهمترین دسته بیماریها در کل دنیا می باشد و طبق آخرین آمار مرگ و میر، از هر 805 فوتی 310 نفر که حدود 40 درصد است به دلیل بیماریهای قلبی عروقی می باشد2- این بیماری در بهترین دوران فعالیت فرد که می توانند اثر گذاری مهمی در جامعه داشته باشند، شخص را از جامعه می گیرد  3- این دسته بیماری بار اقتصادی اجتماعی بسیار زیاد و پرهزینه ای را به جامعه اعمال می کند.

دکتر آقاجانی عوامل خطر عمده و اساسی ایجاد کننده بیماری قلبی عروقی را بیان نمود که عبارتند از:  1- زمینه خانوادگی 2-اختلالات  چربی ها 3- دیابت 4- فشارخون و چاقی که در این مورد توضیحات جامع و کاملی را دادند و در پایان جلسه،  دقایقی را به پرسش و پاسخ همکاران اختصاص داده شد.


| شناسه مطلب: 137587

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران