معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان لزوم شناساندن سابقه و تاریخ درخشان تربیت معلم در استان را مورد تأکید قرارداد.
دکتر محمد صادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان در دیدار با مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان گفت: با توجه به سابقه و قدمت تربیت معلم در استان، شناساندن این تاریخ ضرورت دارد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان کرمان، در راستای مصوبات پنجمین جلسه هیأت امناء دانشگاه فرهنگیان استان در پنجمین روز از اردیبهشت ماه مسئولین دانشگاه فرهنگیان استان با حضور در دفتر معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با ایشان دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار دکتر بصیری با اشاره به اهمیت و جایگاه دانشگاه فرهنگیان همچنین سابقه و تاریخ درخشان تربیت معلم استان در کشور برحضور چشمگیر در آیین ملی نکوداشت یکصدمین سال تأسیس تربیت معلم تأکید نمود و در این راستا از کلیه ارگان های ذیربط خواست تا نهایت همکاری با دانشگاه فرهنگیان استان را داشته باشند.

بر پایه این گزارش در ابتدای این دیدار دکتر توان مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان کرمان با تقدیر و تشکر از حمایت های استاندار محترم و معاونین ایشان از دانشگاه فرهنگیان استان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود دانشگاه، روند فعالیت ها و اقدامات انجام شده جهت حضور پررنگ در آیین ملی نکوداشت یکصدمین سال تأسیس تربیت معلم را تشریح نمود.

وی با اشاره به اهم برنامه های دانشگاه به ویژه بحث راه اندازی موزه تربیت معلم استان خواستار حمایت استانداری و سایر ارگان های ذیربط از جمله اداره کل میراث فرهنگی در این خصوص شد.


نظرات کاربران