به مناسبت هفته سراهای دانشجویی انجام شد:

دورهمی صمیمانه دانشجویی با حضور دکترعلی نژاد معاون دانشجویی دانشگاه

به مناسبت هفته سراهای دانشجویی برنامه دورهمی صمیمانه دانشجویی با حضور معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان  دکترعلی نژاد و آقاخانی مدیرکل اموردانشجویی و روسا و کارشناسان حوزه معاونت دانشجویی اقای شفا بخش و آقای تیموری، مسئولان پردیس  و دانشجومعلمان پردیس نسیبه برگزارگردید.

در این نشست، دکترخدابنده ضمن خیرمقدم به مهمانان، هدف و چگونگی برگزاری چنین نشست هایی را بیان نمود و در ادامه دکترعلی نژاد بیاناتی درمورد زندگی دانشجویی وخوابگاهی وآغازماه مبارک رمضان وبرکات آن و امکان برگزاری برنامه های متنوع دراین ماه مبارک ایراد نمود،  آقای آقاخانی درباره ماندگاری خاطرات دانشجویی و قدردانستن این روزها نیز مطالبی مطرح کرد. دراین مراسم ازدانشجویانی که موفق به کسب مقام درمسابقات ورزشی شده بودند نیز تقدیر به عمل آمد، این مراسم با اجرای برنامه های متنوع وصرف شام درمحوطه دانشگاه به پایان رسید.

 

 


| شناسه مطلب: 138801

تعداد بازدید: 145 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران