معاون دانشجویی دانشگاه از مسابقه کتابخوانی مهارتهای دوران دانشجویی و تربیت معلم، ویژه دانشجویان جدیدالورود 97 خبر داد

معاون دانشجویی دانشگاه با بیان اینکه توانمندسازی و توسعه مهارت های فردی دانشجومعلمان از اهداف این حوزه می باشد تصریح کرد: حوزه دانشجویی در نظر دارد مسابقه کتابخوانی مهارتهای دوران دانشجویی و تربیت معلم ویژه دانشجویان جدیدالورود 97  برگزار نماید.  وی افزود: هدف از برگزاری مسابقه کتاب خوانی معرفی و مطالعه کتب سودمند و ایجاد فضای کتاب خوانی برای ارتقای سطح دانش و اطلاعات و افزایش سطح مشارکت دانشجومعلمان دانست.  معاون دانشجویی دانشگاه افزود: وی افزود: در همین راستا تدابیری به عمل آمده و کتاب هایی به استان ها توزیع شد.

وی خبر داد: از هر پردیس و واحد آموزشی به یک نفر که بالاترین نمره را کسب نماید جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. وی افزود: نفرات دوم تا چهارم توسط مدیریت امور پردیس های استانی ذیربط مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی اعلام کرد: ضروری است مدیریت امور پردیس های استانی نسبت به برگزاری  مسابقات مهارت آموزی تا تاریخ 13 خرداد اقدام نمایند و  اسامی نفرات برتر را حداکثر تا 30 خرداد به این معاونت ارسال نمایند.


| شناسه مطلب: 140808

تعداد بازدید: 157 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران