روابط عمومی به عنوان آینه تمام نمای سازمان ،نقشی ممتازدر توفیقات دانشگاه دارد.

دکتر روشندل معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی:

روابط عمومی به عنوان آینه تمام نمای سازمان ،نقشی ممتازدر توفیقات دانشگاه دارد.

 دکتر روشندل معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه ی شورای مدیران معاونت با تبریک ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) گفت: نقش روابط عمومی به عنوان آینه تمام نمای سازمان در کسب  توفیقات دانشگاه و ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم سازنده همکاران در بخش های مختلف  بی بدیل است.

دکتر روشندل از تلاش  واهتمام  همکاران روابط عمومی دانشگاه درنیل به اهداف آموزشی  این دانشگاه  قدردانی کرد و روز ملی ارتباطات و روابط عمومی  را به آنان تبریک گفت.

وی با تاکید مجدد بر لزوم حفظ ارتباط نومعلمان با دانشگاه افزود: آموزش های ضمن خدمت واجرای دوره های توانمند سازی برای آنان باید جزء برنامه های معاونت آموزش قرار گیرد تا با استفاده از مرجعیت علمی دانشگاه، ارایه خدمات با کیفیت  آموزشی به معلمان استمرار یابد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضمن بیان اهمیت کارورزی در تربیت معلم خاطرنشان کرد: ارتباط آموزش وپرورش با دانشگاه از طریق مدارس تجربی و وابسته به دانشگاه، علاوه بر تکمیل فرایند معلمی می تواند باعث توسعه فعالیت های پژوهشی، خلاقیت و نوآوری های علمی و آموزشی گردد.

در این جلسه مدیران ضمن بیان مسائل جاری در خصوص  نقشه توسعه آموزش دانشگاه به اظهار نظر پرداختند.


نظرات کاربران