حضور رئیس محترم دانشگاه در جلسه شورای مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی

دکتر خنیفر بدون اطلاع قبلی و سرزده در جلسه شورای مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شرکت کرد .در این نشست صمیمی مدیران کل حوزه به بیان طرح و برنامه های خود پرداختند.دکتر محمدی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی ضمن عرض خیر مقدم به دکتر خنیفر گفت : ایجاد فضای نشاط و امید در خوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی همراه با موفقیت های ملی در حوزه های قرآنی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی مدیون حمایت های رئیس دانشگاه و اعضای هیات رئیسه و همکاران سخت کوش معاونت فرهنگی و اجتماعی است.دکتر محمدی در ادامه به دستاورد های جشنواره های رویش،فرهنگی و اجتماعی و نمایشگاه بین المللی قرآن پرداخت.محمدی اضافه کرد که فضای نشاط دانشجویی با توسعه فعالیت های تشکل های دانشجویی امکان پذیر است .
در پایان جلسه دکتر خنیفر رئیس محترم دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از خدمات قابل توجه حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی به دستاورد های این معاونت در بخش های مختلف از جمله برنامه های دینی و قرآنی و توسعه کمی و کیفی تشکل های دانشجویی پرداختند.
دکتر خنیفر با مهم خواندن فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان برای رفع کمبود های منابع مالی و انسانی پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک با مدیران حوزه طرح و برنامه با حضور خودشان را مطرح کردند.ایشان همچنین از اقدامات خوب این حوزه خصوصا در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و جشنواره رویش تقدیر و تشکر کردند.


| شناسه مطلب: 142980

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران