تولید محتوای آموزش الکترونیک ،گامی در راستای یادگیری اثر بخش است.

دکتر روشندل معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی:

تولید محتوای آموزش الکترونیک ،گامی در راستای یادگیری اثر بخش است.

  دکتر روشندل معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه ی شورای مدیران معاونت گفت: تولید محتوای آموزش الکترونیک از دروس دانش موضوعی وعمومی گامی در راستای عدالت آموزشی  ویادگیری اثر بخش است.

وی خاطر نشان کرد: از جمله مزایای آموزش الکترونیکی دروس می توان به استفاده از ابزار های چند رسانه ای مانند ؛ تصویر، فـیلم،مـتن، اینفوگراف، موشن گراف ..  و فراهم کردن  تجـارب یـادگیری جدید برای مخاطبان اشاره کرد که با افزایش علاقه دانشجو به مطالب آموزشی موجب تسریع و تعمیق در یادگیری آنان می گردد.البته با توجه به ماهیت امر تربیت معلم، الکترونیکی کردن دروس شامل دروس تربیتی (PK)و موضوعی تربیتی (PCK) نمی شود.

دکتر روشندل ضمن قدر دانی از مدیریت بهسازی منابع انسانی، مرکز هوشمند سازی ،اداره کل خدمات آموزشی ودفتر برنامه ریزی درسی وآموزشی در برگزاری جلسات مستمر و تدوین شیوه نامه ی اجرای آموزشی الکترونیکی دانشگاه ،خاطر نشان کرد: تولید محتوای آموزش الکترونیک برای دروس تخصصی همزمان باعث افزایش کیفی ارایه خدمات  آموزشی به دانشجو معلمان و کاهش هزینه های مالی دانشگاه می گردد.

در این جلسه پس ازارایه گزارش نمایندگان شرکت تولید کننده محتوای الکترونیکی از فرآیند تخصصی تولید محتوا ومیزان پیشرفت کار در دروس مختلف، ضمن استماع انتظارات دانشگاه به سوالات همکاران حاضر در جلسه  پاسخ گفتند.


نظرات کاربران