معاون دانشجویی دانشگاه خبر داد:

حمایت مالی و تخصیص وام های ضروری به دانشجویان ساکن در مناطق سیل زده

دکتر علی نژاد معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، از حمایت دانشجویان آسیب دیده در حادثه سیل جاری و طراحی ساز و کار کمک و حمایت مالی از دانشجویان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان معاون دانشجویی در این رابطه گفت: مدیران استانی و روسای پردیس ها و مراکز آموزشی پس از بررسی و هماهنگی با ستاد مدیریت بحران استان مربوطه می توانند اسامی دانشجویان مشمول را مطابق با فرمت مورد تایید، به  معاونت دانشجویی ارسال نمایند.

وی با اشاره به اینکه آسیب دیدگان در تقسیم بندی مذکور در دو گروه قرار می گیرند ادامه داد: دانشجویانی که منزل مسکونی شان بیش از ۷۰ درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک شان فوت شده است و دانشجویانی که منزل مسکونی شان بین ۳۰ تا ۶۹ درصد تخریب شده و اقوام درجه یک شان مجروح شده است.

معاون دانشجویی همچنین به برنامه زمان بندی وام های ضروری حوادث غیر مترقبه ( ویژه ساکنان در مناطق سیل زده) و زیارت عتبات عالیات در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ اشاره و بیان کرد: سقف وام ضروری حوادث غیر مترقبه ۲۰میلیون ریال می باشد که متقاضیان می توانند با ارائه معرفی نامه از فرمانداری یا استانداری منطقه سیل زده از این وام بهره مند گردند.

همچنین پرداخت وام زیارت عتبات عالیات برای دانشجویان متقاضی با ارائه نامه ستاد عتبات عالیات دانشگاه و به همراه سایر مستندات انجام خواهد شد.


نظرات کاربران