دانشگاه فرهنگیان اربعیین امسال در کربلا موکب برپامی کند

براساس پیشنهاد معاونت فرهنگی و اجتماعی امسال دانشجومعلمان بیشتری در راهپیمایی اربعیین شرکت و در کربلا در موکب دانشگاه فرهنگیان مستقرو به عزاداری خواهند پرداخت .

دکترمحمدی مشاور رئیس دانشگاه وسرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گفت : راهپیمایی اربعیین نهصت بزرگ فرهنگی است که بعنوان یک کارگاه عملی تعلیم و تربیت در برنامه های اصلی این معاونت مورد توجه است .
 دکتر محمدی عملکرد سال گذشته این معاونت دراردوهای راهیان نور،اردوهای جهادی و راهپیمایی اربعیین دانشجو معلمان را مثبت ارزیابی کرد و رشد قابل توجه آن را  نشان از اهتمام دانشگاه به برنامه های مذهبی و ارزشی دانست .

براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مقررشد موکب دانشگاه فرهنگیان به مدت سه شب در کربلای معلی میزبان دوهزار دانشجو معلم از سراسرکشورباشد


نظرات کاربران