دانشگاه فرهنگیان اربعین امسال در کربلا موکب برپامی کند

براساس پیشنهاد معاونت فرهنگی و اجتماعی امسال دانشجومعلمان بیشتری در راهپیمایی اربعین شرکت و در موکب دانشگاه فرهنگیان کربلا مستقرو به عزاداری خواهند پرداخت.

دکترمحمدی مشاور رییس دانشگاه و سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گفت: راهپیمایی اربعین نهصت بزرگ فرهنگی است که به عنوان یک کارگاه عملی تعلیم و تربیت در برنامه های اصلی این معاونت مورد توجه است.
 دکتر محمدی عملکرد سال گذشته این معاونت در اردوهای راهیان نور، اردوهای جهادی و راهپیمایی اربعین دانشجو معلمان را مثبت ارزیابی کرد و رشد قابل توجه آن را  نشان از اهتمام دانشگاه به برنامه های مذهبی و ارزشی دانست.

براساس مصوبه هیات رییسه دانشگاه مقررشد موکب دانشگاه فرهنگیان به مدت سه شب در کربلای معلی میزبان دوهزار دانشجو معلم از سراسرکشور باشد.


نظرات کاربران