دکتر علی نژاد در جلسه شورای مشورتی مشاوران استان تهران عنوان کرد:

پیشنهاد طرح اولیه حضور رییس مرکز مشاوره در شورای مدیران و هیات رییسه استان ها

معاون دانشجویی دانشگاه در جلسه شورای مشورتی  با حضور کارشناسان مشاوره و اساتید حوزه روان شناسی و مشاوره استان تهران با موضوع "بررسی مشکلات و نیازهای حوزه روانشناسی و مشاوره دانشجومعلمان" ضمن قدردانی از مشاوران سراسر کشور  به پاس زحماتشان و خدماتی که ارائه می دهند، عنوان کرد:  مشاوران انسان های دغدغه مندی هستند که صاحب فکر و اندیشه اند.

وی بیان کرد: با حمایت دکتر خنیفر ریاست دانشگاه فرهنگیان و همکاران حوزه ستادی حق الزحمه نیمسال اول 98-97 پرداخت شد.

دکتر علی نژاد در ادامه بر ضرورت آسیب شناسی  و بررسی نیازهای حوزه روانشناسی، مشاوره دانشجومعلمان و ارتقاء بخشی به سطح کیفیت خدمات تاکید کرد.

وی با بیان اینکه دانشجومعلمان امروز معلمان فردا هستند، افزود: بنابراین باید در این راستا در سه حوزه دانش، نگرش و مهارت برنامه ریزی شود و اگر این سه مولفه مهم به کار گرفته شود، در سطح پردیس ها و مراکز آموزشی با تغییرات مثبتی روبرو خواهیم شد.

معاون دانشجویی دانشگاه ادامه داد: مشاوران باید با یاری رسانی به دانشجومعلمان، شرایطی را فراهم نمایند تا آنان شایستگی های اخلاقی، خودشناسی و باور به توانمندی هایشان را کسب نمایند.

وی با اشاره به اهمیت آینده نگری و کمک به پیشگیری، بیان کرد: طرح حضور رییس مرکز مشاوره در شورای مدیران و هیات رییسه استان ها از جمله اولویت های پیش رو است که با توجه به آسیب های اجتماعی حائز اهمیت است.

دکتر علی نژاد ادامه داد: شناخت آینده های ممکن و انتخاب میان آنها برای جهت دهی به اقدامات کنونی امری ضروری است.

وی همچنین به نقش مهم همیاران سلامت روان اشاره و اظهار کرد: همیاران سلامت در پردیس ها و مراکز به کمک مشاوران می توانند در پیشگیری و ارتقا سلامت روان تاثیر گذار باشند.

در ادامه جلسه، دکتر میبدی مدیرکل مشاوره، بهداشت و سلامت به بررسی چشم انداز مشاوره و توسعه کمی و کیفی این حوزه پرداخت و عنوان کرد: ساماندهی مشاوران و پزشکان از جمله مواردی است که در دستور کار است.

وی ادامه داد: ثبت جلسات مشاوره ای، تنظیم گزارش فعالیت ها، تنظیم جدول نحوه پرداخت بر اساس شرح وظایف مشاوران و گزارش های دریافتی، امتیاز بندی به فعالیت ها و .... در اولویت سال تحصیلی جدید می باشد.

دکتر میبدی در ادامه به ارتقاء کارنامه سلامت جسم و روان اشاره و تصریح کرد: در آینده تمام موارد مربوط به این حوزه در سامانه ثبت خواهد شد.

در ادامه جلسه علوی اصیل رئیس اداره خدمات مشاوره ای به بررسی وضعیت مراکز مشاوره استان تهران و نقاط قوت و ضعف آن پرداخت و بیان کرد: تدوین فرم های نظر سنجی و نیاز سنجی دانشجومعلمان در حیطه روانشناسی و مشاوره برای سال تحصیلی جدید مدنظر می باشد.

سپس جمشیدی کارشناس مسئول خدمات مشاوره ای به اهمیت  مشاوره گروهی و برنامه ریزی در خصوص ارائه خدمات مشاوره ای در سراهای دانشجویی پرداخت و عنوان کرد: تنظیم دستورالعملی مبنی بر میزان فعالیت، نحوه نظارت، ساعات حضور در خوابگاه ها باید بررسی  و از سال تحصیلی جدید عملیاتی شود.

 وی همچنین در خصوص تعیین مبنای پرداختی مشاوران بر اساس امتیاز بندی به سطوح فعالیت های انجام شده و ارائه خدمات مباحثی را بیان کرد.

در پایان پس از جمع بندی و ارائه نظرات شورای مشورتی و پرسش و پاسخ، موضوعات جلسه آینده تعیین و اعلام شد.


نظرات کاربران