سرپرست مدیریت امور استانی دانشگاه فرهنگیان فارس:

نظارت و ارزیابی بسترساز مدیریت کارآمد و موفق است.

سرپرست مدیریت امور استانی دانشگاه فرهنگیان فارس گفت: نظارت و ارزیابی دقیق، بسترساز مدیریت کارآمد و موفق است.

به گزارش روابط عمومی معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، عباس اناری نژاد، سرپرست مدیریت امور استانی دانشگاه فرهنگیان فارس، در جمع معاون، مدیران  و کارشناسان نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت سراسر کشور در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگیان، نظارت و ارزیابی را از جمله مباحث مهم و ضروری سیستم برشمرد و افزود: نظارت و ارزیابی متضمن سیستم مدیریتی سالم و کارآمد است.

اناری نژاد، با ابراز خرسندی از حضور خود در جمع کارشناسان نظارت گفت: نیروی انسانی مهم ترین منابع سازمانی یک سیستم به ویژه در پارادایم جدید اقتصاد دانش بنیان به شمار می رود.

سرپرست مدیریت امور استانی دانشگاه فرهنگیان فارس، تصریح کرد: این دانش می تواند توسط سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و در زمینه های مختلف برای ایجاد ارزش افزوده به کار گرفته شود.

اناری نژاد، خطاب به کارشناسان نظارت تاکید کرد: برای ارائه عملکرد سازمانی مطلوب و حرکت در مسیر توسعه سازمانی، نیازمند نظارت و ارزیابی دقیق و حساب شده هستیم تا سیستم قادر به انجام  وظایف تعریف شده خود باشد.

وی، با اشاره به فرآیند جذب و به کارگیری کارشناسان نظارت خاطر نشان کرد: این فعالیت یکی از بهترین اقدامات مدیران در طول حیات دانشگاه بوده ست.

این مقام مسئول، اظهار داشت: با سیر فرایند جذب شاهد فعالیت کارآمدترین نیروهای علمی و توانمند در سیستم دانشگاه فرهنگیان هستیم.

اناری نژاد در پایان افزود: حضور فردی فاضل و دانشمند در راس معاونت نظارت، نوید بخش بهبود مستمر کیفیت در دانشگاه فرهنگیان است. 

 

 

 


نظرات کاربران