مدیر کل نظارت، ارزیابی و تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان:

خودارزیابی، فرصت ها و چالش های پیش رو در سازمان را مشخص می کند

مدیر کل نظارت، ارزیابی و تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان گفت: خودارزیابی، راهی برای درک نقاط ضعف و قوت و شناخت فرصت ها و چالش های پیش رو است.

به گزارش روابط عمومی معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، صفر شکیبا مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تعالی سازمانی در جمع معاون، مدیران  و کارشناسان نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت سراسر کشور در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگیان فارس، نبود نظارت بر قوانین، مصوبات و دستورالعمل ها را عامل مهم اختلال در اجرای فرآیندها برشمرد و گفت: بروز برخی مشکلات ناشی از اجرای ناقص ارزیابی و یا بی توجهی به فرآیند ارزیابی است.

شکیبا، ارزیابی درونی در راستای اجرای دقیق فرآیند امور را لازم و ضروری خواند و با مورد خطاب قرار دادن کارشناسان نظارت به عنوان مجریان ارزیابی تصریح کرد: هیات های نظارت وزارت عتف نیز به عنوان ارزیابان بیرونی بر فعالیت ما به شمار می روند.

وی در ادامه، برخورداری از نگاه نقادانه به مسائل را از اهم ویژگی های همکاران نظارت و ارزیابی اعلام و خطاب به کارشناسان نظارت تاکید کرد: ارائه نظرات کارشناسی شده به معاونت نظارت، اصلاح امور را به همراه دارد.

مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تعالی سازمانی، هدف از ارزیابی را ایجاد بستر مناسب برای پذیرش مسئولیت اعلام و اظهار داشت: خودارزیابی، راهی برای درک نقاط ضعف و قوت و شناخت فرصت ها و چالش های پیش رو است.

وی خاطر نشان کرد: اخلاق مداری برای ایجاد اعتماد عمومی در بازدیدهای نظارتی ضروری است، چرا که تبیین و تحلیل مسائل به صورت روشمند و به دور از جانبداری و سوگیری، کارآمدی جمعی و اعتماد سازی را به دنبال دارد.

این مقام مسئول، با اشاره به ده فرمان رئیس دانشگاه فرهنگیان، از معاونت نظارت به عنوان چشم سازمان یاد کرد و گفت: نظارت میدانی، مدیریت قدم زدن و رصد و ارزیابی فعالیت ها را در کنار نیازسنجی و آسیب شناسی فرآیندها، ایجاد ارتباط بین صف و ستاد، تکریم ارباب رجوع، پاسخ به موقع به مکاتبات و ایجاد میز خدمت را از اهم وظایف کارشناسان نظارت اعلام و افزود: برای کسب موفقیت در بازدیدهای نظارتی باید با خوش بینی به دنبال ویژگی های مثبت بوده و سپس نقاط ضعف و کاستی ها را جستجو کنیم.

شکیبا، یافتن راه  حل های جدید در مواجهه با مشکلات را از ویژگی های برجسته افراد خوش بین ذکر کرد و اظهار داشت: افراد خوش بین در پی هر شکست به جای مقصر دانستن دیگران به دنبال راهکار نو هستند.

وی در پایان، برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با مدل های نوین نظارت و ارزیابی و انجام مطالعات تطبیقی، همچنین بهره مندی از تجربیات جهانی و بومی ساختن آن ها برای کاربست در دانشگاه فرهنگیان را از جمله فرامین رئیس دانشگاه فرهنگیان برشمرد.

 

 

 


نظرات کاربران