سی و نهمین جلسه شورای تخصصی آموزش دانشگاه فرهنگیان

برگزاری جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه فرهنگیان

سی و نهمین جلسه شورای تخصصی آموزش در روز سه شنبه مورخ 98/03/21 با حضور اکثریت اعضای محترم شورا در سالن استاد دکتر شریعتمداری برگزارشد.

درابتدا جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، دکتر سمیعی مدیرکل اداره خدمات آموزشی ضمن خیر مقدم به حاضرین به تبیین وظایف شورای تخصصی آموزش با توجه به جدید الانتصاب بودن تعدادی از اعضای شورا پرداخت .

مصوبات جلسه:

1 - تقویم آموزشی دانشگاه فرهنگیان برای سال تحصیلی 99- 1398 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

2 -  در خصوص افزایش سنوات دانشجو معلمان کارشناسی پیوسته ورودی سال 1393 به استناد ماده 12 و تبصره 2 ماده 15 مقررگردید؛ دانشجویان کارشناسی پیوسته می توانند بعداز پایان سنوات مجاز ( 8 نیمسال ) حداکثر دو نیمسال با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیات امنا دانشگاه ادامه تحصیل دهند.

3 - درخصوص اجرای ماده 5 آیین نامه آموزشی مبنی بر ارائه ده درصد از واحدهای درسی هردوره با الویت دروس پایه و عمومی به صورت الکترونیکی ( مجازی) با رعایت استانداردهای مصوب وزارت علوم، شیوه نامه ارائه دروس به صورت الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردیدتا پایان 28/3/1398 اعضا نظرات خودرا اعلام نموده تا جهت تصویب به شورای دانشگاه ارسال گردد.


| شناسه مطلب: 143464

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران