برنامه های درسی رشته های آموزش تربیت بدنی، آموزش ریاضی و آموزش فلسفه و منطق دوره کارشناسی ارشد مصوب گردید

به گزارش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: 

   برنامه های درسی آموزش تربیت بدنی(با بسته ­های ابتدایی و متوسطه) و آموزش ریاضی و آموزش فلسفه و منطق در پنجاه و نهمین جلسه شورای برنامه­­ ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان و پنجاه و پنجمین جلسه کمیته اصلی عمومی گروه هماهنگی برنامه­­ ریزی تربیت معلم مصوب شد.

پیرو تصویب عناوین جدید رشته­ های مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان با اولویت رشته­­ های مورد نیاز آموزش و پرورش در جلسه 234 مورخ 1395/07/24 گروه هماهنگی برنامه­ ریزی تربیت معلم و همچنین با رعایت استلزامات اسناد فرادستی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند برنامه درسی ملی، نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی، برنامه های درسی رشته های آموزش آموزش تربیت بدنی، آموزش ریاضی و آموزش فلسفه و منطق در دوره کارشناسی ارشد که از خرداد 97 با تلاش و جدیت در حال تدوین در کارگروه های تخصصی بود، در کمیته اصلی عمومی گروه هماهنگی برنامه ­ریزی تربیت معلم مورخ 1398/03/18بررسی گردید و به تصویب اعضای کمیته رسید.


| شناسه مطلب: 143501

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران