بازدید مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش از فضاهای اداری و خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد

رئیس گروه تامین منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش ازفضاهای اداری و خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید کردند.

دکتر قدیم خانی رئیس گروه تامین منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش از خوابگاه ها و فضای آموزشی پردیس های کوثر و شهید ایزدپناه یاسوج بازدید و درباره ظرفیت پذیرش دانشجوی پیوسته و ناپیوسته و ماده ۲۸ با مسئولان دانشگاه فرهنگیان استان بحث و تبادل نظر کردند.

سرپرست امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد در جریان این بازدید گزارشی از وضعیت دانشگاه فرهنگیان استان ، ظرفیت خوابگاه ها و امکانات آموزشی و رفاهی ارائه دادند.

نوروز هاشمی با بیان اینکه در سالهای اخیر اقدامات خوبی برای ارتقاء کیفی و کمی دانشگاه فرهنگیان در حوزه های مختلف انجام گرفته است گفت: یکی از برنامه پیش روی دانشگاه فرهنگیان احداث سراهای دانشجویی با توجه به سیاست افزایش دانشجو در سال تحصیلی آینده  است که دنبال می شود.


نظرات کاربران