دکتر خنیفر در مراسم تجلیل از میزبانان جشنوارهای فرهنگی واجتماعی دانشگاه :

استعدادهای معلمی وشخصیتی در جشنواره های فرهنگی واجتماعی کشف می شود

دکتر خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان در مراسم آسیب شناسی و تجلیل از میزبانان جشنواره فرهنگی بیست ونهم ضمن تاکید براهمیت برنامه های فرهنگی واجتماعی دانشجو معلمان، جشنواره های فرهنگی و اجتماعی را یک بسته کامل برای تمام ذائقه های دانشجویی دانست.رییس دانشگاه درادامه از فعالیت های یک سال اخیر معاونت فرهنگی واجتماعی خصوصا در حوزه قرآن وعترت، جشنواره رویش و مناظرات دانشجویی قدردانی کرد وخواستار توجه همه جانبه به توسعه کمی وکیفی اینگونه فعالیت ها شد.
دکترخنیفر دانشجو محور بودن فعالیت های فرهنگی،توجه به فرهنگ های بومی ومحلی وهمچنین مشارکت حداکثری دانشجویان درفعالیت های فرهنگی،اجتماعی و دینی را خواستار شد.
در ادامه دکترمحمدی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی ضمن تبریک اعیاد قربان و عدیر باتشریح سیاست های آینده معاونت فرهنگی از انعقاد تفاهمنامه با دستگاه ها و سازمان های مرتبط با فعالیت های این دانشگاه با هدف ایجاد منابع جدید برای برون رفت از تنگنا های مالی تاکید کرد.
 میرمعینی مدیرکل فرهنگی دانشگاه نیز با تشریح دستاورد های جشنوره فرهنگی29 با اشاره به مشارکت بیش از پانزده هزار نفر در این جشنواره که در پنج بخش و 41 رشته متنوع بود افزود که این ظرفیت می توند با حمایت های بیشتر دانشگاه را به هدف تربیت محوری نزدیک کند.
درپایان از میزبانان جشنواره بیست ونهم شامل مدیران استانی استان های قم،یزد،اصفهان،خراسان رضوی وفارس تقدیربه عمل آمد.


| شناسه مطلب: 147002

تعداد بازدید: 341 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران