آزمون جامع مهارت آموزان ماده 28 (اصلح) در دانشگاه فرهنگیان کرمان برگزار گردید.

آزمون ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای مهارت آموزان ماده 28 صبح روز جمعه 98/6/1 به صورت همزمان با سایر استان ها در پردیس شهید باهنر (سایت علامه طباطبایی) دانشگاه فرهنگیان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان کرمان در این آزمون حدود 600 مهارت آموز از ورودی های 1396، 1397 و افراد باقیمانده از سال 1395 از ساعت 9 صبح به مدت 210 دقیقه به سؤالات دفترچه کتبی در دو بخش چند گزینه ای و عملکردی پاسخ دادند.

بنابر این گزارش، آزمون مذکور مورد بازدید دکتر توان مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان و همراهان قرار گرفت.


| شناسه مطلب: 148152

تعداد بازدید: 200 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران