در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان:

مرکز جذب نخبگان دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش افتتاح شد

مرکز جذب نخبگان دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش با حضور دکتر کاظمی معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش، جبل عاملیان رئیس مرکز نخبگان نیروهای مسلح کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی و دکتر خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان در سازمان مرکزی دانشگاه افتتاح شد.

در این مراسم دکتر خنیفر ریس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به تاریخچه بحث نخبه پروری و جانشین پروری در ایران، ایجاد این مرکز و توجه به نخبه پروری را پر اهمیت دانست.

وی نخبه پرور کردن نظام آموزشی را موجب پیشرفت کشورها دانست و خاطر نشان کرد: در این راستا می بایست از شعار عبور کرده و به عرصه پا گذاشت.

رییس دانشگاه فرهنگیان، مهاجرت معکوس و بازگشت نخبگان به کشور چین را عامل ارتقاء آن دانست و بر لزوم شناسایی، پرورش و حمایت از نخبگان تاکید کرد.

وی در ادامه بر ضرورت ایجادبانک اطلاعات نخبه،  لزوم شناسایی و حمایت و استفاده از تجارب جهانی در این خصوص اشاره کرد.

دکتر خاکی معاون طرح، برنامه و توسعه منابع دانشگاه، ضمن اشاره به خلاء وجود مرکز نخبگان در دانشگاه، هدف گذاری این مرکز را بر روی جامعه آموزش و پرورش دانست، اظهار کرد: با همکاری یکدیگر و ایجاد آمادگی جمعی، از ظرفیت نخبگان کشور در برخی مسائل ازجمله ترمیم و نیاز به عضو هیات علمی بهره بگیریم.

در ادامه دکتر جبل عاملیان  عامل پیشرفت هر کشور را  آماده شدن برای آینده و استفاده از ظرفیت نخبگان در اداره و انجام برنامه ها  دانست و تصریح کرد:  امر نخبگی در کنار سازمان های اصلی و با سازو کارهای متفاوتی نسبت به امور معمول باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه افتتاح مدیریت نخبگی باید با قواعد و دستورالعمل هایی متناسب این مهم همراه باشد، ابراز امیدواری کرد چنین نهاد هایی به عنوان نهادهای میانجی موجب جهش عمیقی در ماموریت دانشگاه در آموزش و پرورش کشور شود.

کاظمی افتتاح این مرکز را آغاز حرکت کیفی در آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: با توجه به رویکرد مردم، جامعه و حضور نخبگان در دانشگاه فرهنگیان می طلبید که چنین اقدامی صورت گیرد و اگر نبود حلقه مفقوده ای در نظام استعداد یابی آموزش و پرورش وجود داشت.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش به عنوان مهد پرورش نیروهای نخبه از این نعمت محروم بوده، تصریح کرد: اگر بخواهیم طرح شهاب آموزش و پرورش را خوب به سرمنزل مقصود برسیم باید تمام تمرکزمان را بر دانشگاه فرهنگیان نیروهای آن، چه در ورود نخبه و چه در آموزش معلمان برای شناسایی نیروهای نخبه تمام ساحتی با رویکرد تعلیم و تربیت معطوف کنیم.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در شرایط جدید دانشگاه فرهنگیان که ظرفیت جذب نخبگان را دارد، اگر بدین منظور برنامه ای در دانشگاه وجود نداشته باشد در رشد این نیروها و کمک به نخبه پروری در نظام تعلیم و تربیت با خلاء مواجه خواهیم شد.

وی همچنین بر ترسیم قوانین و بستر سازی برای استفاده از معلمان نخبه فعال دانشگاه در جهت ارتقاء نظام تعلیم و تربیت تاکید کرد و تسهیل سازی، انگیزه پروری، سیاست گذاری متناسب و حمایت را برای پرورش و نگهداشت نخبگان ضروری دانست.

کاظمی در پایان خاطر نشان کرد: برای طی مراحل پیشرفت و تعالی در کشور چاره ای نداریم جز  اینکه به استعدادهای برتر و تیزهوش توجه کنیم.

 

 

 


| شناسه مطلب: 148234

تعداد بازدید: 1142 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران