دکتر خنیفر در دومین جلسه ستاد اربعین دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد:

پیاده روی اربعین حسینی(ع) پیشانی کار فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان است

دومین جلسه ستاد اربعین حسینی(ع) دانشگاه فرهنگیان پیرامون تمهید مقدمات، تسهیل و حمایت حضور دانشجو معلمان در این گردهمایی بزرگ و هماهنگی حوزه های مختلف برای اجرای شایسته پیاده رویی اربعین حسینی (ع) با حضور رییس دانشگاه فرهنگیان، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، سرپرست معاونت دانشجویی و نمایندگان حراست، آموزش و حقوقی دانشگاه یکشنبه 3 شهریور در سازمان مرکزی برگزار شد.

 در این جلسه دکتر حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اهمیت ویژه اربعین حسینی(ع) آن را پیشانی کار فرهنگی در دانشگاه دانست.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به الزامات، اعزام، اکرام و اتمام این گردهمایی بزرگ، تصریح کرد: در این راستا باید به الزامات قانونی برای حضور در پیاده روی اربعین و حل مسائل احتمالی موجود، اعطاء تسهیلات لازم و شیوه نامه و زمان اعزام، ارائه خدمات شایسته در موکب ها و در نهایت تدوین گزارش برای این برنامه توجه و اهتمام ویژه داشته باشیم.

دکتر خنیفر به بیان 10 راهکار برای برگزاری مطلوب راهپیمایی اربعین دانشگاه فرهنگیان پرداخت و گفت: استفاده از ظرفیت دانشگاه کربلا در این مراسم، راه اندازی گروه مجازی و عضویت دانشجومعلمان برای ارتباط موثر، تهیه مستند دانشگاه فرهنگیان در اربعین 98 با استفاده از ظرفیت دانشجومعلمان زائر و خادم، چاپ کتاب با 100 عکس ناب و 100 متن کوتاه و دلنوشته در 4 دسته خدمات، زیارت، راهپیمایی و تعامل بین المللی، توزیع منطقی اعزام در استان ها، استفاده از تجارب سایر دانشگاه ها، شبکه سازی در عراق  و برگزاری نشست و ارائه گزارش پس از اربعین و احصاء نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت ها و ارائه راهکار از موارد با اهمیت برای برگزاری شایسته این مراسم است.

در ادامه دکتر محمدی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده برای برگزاری راهپیمایی اربعین 98 به صورت ویژه تر نسبت به گذشته، گفت: دانشجو محوری و ارائه تسهیلات به سه دسته دانشجویان زیارت اولی و سال آخری و افراد کمتر برخوردار از اولویت های ما در توزیع بودجه و حمایت مالی از استان ها است.

وی همچنین حمایت، هدایت و تسهیل را شعار و سیاست این معاونت در راهپیمایی اربعین عنوان کرد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضاء مصوب شد: طی نامه ای از سوی رییس دانشگاه فرهنگیان جلسه حضوری با مسئولان بانک تجارت برای دریافت تسهیلات دانشجومعلمان زائر صورت پذیرد.

همچنین مقرر شد در خصوص مرخصی دانشجویان متعهد خدمت در ایام اعزام در تعامل با وزارت آموزش و پرورش در صورت امکان اقدامی صورت پذیرد.

بررسی و اصلاح شیوه نامه ستاد اربعین حسینی از دیگر مواردی بود که در این جلسه بر آن تاکید شد.


| شناسه مطلب: 148254

تعداد بازدید: 1156 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران